સમજાવું કેમ હું?

દુનિયાદારીને દોસ્ત શું બનાવી લીધી ?
બધા મિત્રો નારાજ થઈ ગયાં!

સમજાવું કેમ હું?
લાચારી પરિસ્થિતિની હોઈ છે મિત્રતાની નઇ!

જીવનને પ્રેમ શું કરી લીધો?
પરિવારે સ્વાર્થી કઈ દીધો!

સમજાવું કેમ હું?
નદીમાં ડૂબો કે દરિયામાં , ડુબો તો પાણીમાં જ છો!

કલમમાં મારુ ગાંડપણ શું ઉતાર્યું?
લોકોએ બેકાર બકવાસ કહી દીધો!

સમજાવું કેમ હું?
તણખાથી રમત રમતાં રમતાં જ મશાલ સળગે છે!

અમુક મિત્રો એક પરીક્ષામાં પાસ શું થઈ ગયા?
મને નબળો સમજવા લાગ્યાં છે!

સમજાવું કેમ હું ?
ઊગતાં સૂરજને સમય આવ્યે આથમવું પડે છે!

-‘તરંગી’

Dhola Jaykumar
જયકુમાર ઢોલા એટલે હું એક એવો યુવાન જે પોતે નિયતિ દ્વારા મળેલી ઘટનાઓને અને ક્ષણો ને મન મુકીને જીવે છે અને એક ભૂલ કરું છું ," સવાલો કરવાની આ નિયતિને "પણ જવાબોમાં પામું છું મારા જ ભાવનાઓને વર્તુળમાં રચાતા શબ્દો અને વાક્યો...બસ, આ વેબસાઈટ માં આ શબ્દોને નિખાલસતાથી અભિવ્યક્ત કરવા માગું છું .. મારી ઓળખાણ મારા શબ્દો કે મારું અસ્તિત્વ મને જે રીતે આપે છે એને શબ્દોથી વાચા આપવાનો નિર્દોષ ઉદેશ્ય છે એટલે એક વાચક તરીકે મારી આટલી ઓળખાણ તમને પૂરતી છે મારા મતે.

1 Response

  1. નિરલ says:

    ખુબજ શાનદાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *