શું આવુ ઘર છે તમારું સ્વપ્ન?

મકાન ચણાતા ચારેકોર ,
પણ મનની દીવાલોથી ઘેરાયો છે માનવ
સગવડ બધી છે પણ
મનની અગવડ ઓળખતી માઁ છે શું ઘરમાં?

મોકળાશ મોકળાશ કરીને મકાન બનાવ્યા મોટા,
પણ ખાટલો નાખી સૂતાંએ દાદા છે શું ઘરમાં?

કહેવાતી એક જ મીઠાઈ હતી : ‘પેંડા’
મીઠાઈઓ તો છે અનેક પણ
ઘટ્યા ખવડાવતા લાંબા થતાં એ હાથો

ઘર! જ્યાં ટીવી ના રિમોટ માટે લડતો ચાલતી,
આજે દરેકના ટીવી પોતાના હાથમાં છે-મોબાઈલ,
માણવાનું ઘણું છે પણ સાથે માણવાવાળા કેટલા?

એકલતા દૂર કરવાના સાધનો વધ્યાં,
પણ એકાકી બનાવતા સાથી ખોવાયા,
શું આ ઘર છે?

કાકા કાકી મામા મામી ફઇ ને ફૂઆ,
બધા સમાયા હવે એક માત્ર ‘અંકલ-આંટી’ માં
મકાન તો મળી જાય છે આજે
પણ ઘર ક્યાં શોધવું?

-‘તરંગી’

Dhola Jaykumar
જયકુમાર ઢોલા એટલે હું એક એવો યુવાન જે પોતે નિયતિ દ્વારા મળેલી ઘટનાઓને અને ક્ષણો ને મન મુકીને જીવે છે અને એક ભૂલ કરું છું ," સવાલો કરવાની આ નિયતિને "પણ જવાબોમાં પામું છું મારા જ ભાવનાઓને વર્તુળમાં રચાતા શબ્દો અને વાક્યો...બસ, આ વેબસાઈટ માં આ શબ્દોને નિખાલસતાથી અભિવ્યક્ત કરવા માગું છું .. મારી ઓળખાણ મારા શબ્દો કે મારું અસ્તિત્વ મને જે રીતે આપે છે એને શબ્દોથી વાચા આપવાનો નિર્દોષ ઉદેશ્ય છે એટલે એક વાચક તરીકે મારી આટલી ઓળખાણ તમને પૂરતી છે મારા મતે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *