‘મોજની છોળો’

‘મોજની છોળો

જીવનમાં મોજ કે મજા નથી રઇ હવે , તમે ઘૂંટાવ છો મનમાં અને મજા નથી લઇ શકતા જ્યાં છો તેની કે જે તે સમયની ?

જવાબ સરળ છે તમે તમારા મનને કોઈક ખોટી કાલ્પનિક માન્યતામાં બાંધી રાખ્યું છે. મૂકત બનો…જીવનને એના પ્રવાહમાં વહેવા દો..
સમજણ માટે નીચેના પ્રસંગને સમજો..

બુદ્ધનો એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો:
એક વેપારી બુદ્ધ પાસે આવ્યો ને કહ્યું કે , તેની પાસે ખૂબ સંપત્તિ છે પણ એ મજા નથી લઇ શકતો .બુદ્ધ એ એક ચમચીમાં 2 તેલના ટીપાં નાખ્યા ને કહ્યું કે જા આ વનમાં એક ચક્કર લગાવી પાછો આવ અને જણાવ કે , વનમાં કયા કયા પુષ્પો છે..પણ એક ધ્યાન રાખજે કે , ચમચીમાંથી ટીપાં નીચે ન પડી જાય..

વેપારી ચક્કર લગાવી પાછો આવ્યો બુદ્ધ પાસેને કહ્યું જોવ આ ટીપાં ત્યાં જ છે ચમચીમાં…બુદ્ધે સવાલ પૂછ્યો કે, વનમાં રહેલા પુષ્પોની સોડમ લીધી એના રંગોથી આનંદ મળ્યો .વેપારીએ કીધું કે તેનું ધ્યાન ટીપાથી હટાવી ના શક્યો..બુદ્ધે સલાહ આપી કે, સંપત્તિ પરના બંધનને મનમાંથી કાઢી નાખે.. ટિપાની ચિંતામાં ફૂલોની મજા ના ગુમાવીશ.

બસ, આપણું એવું જ હોઈ છે કંઈક મનમાં કાલ્પનિક માન્યતા અને વિચારોના બંધનથી દુનિયામાં જે મળ્યું છે એની મજા નથી લઇ શકતા..

મારા અંગત વિચારો:

“માત્ર ધનવાન બનવા કરતા ધનવાન જીવન માણવું એ સુખ છે”
– “તરંગી”…

Dhola Jaykumar
જયકુમાર ઢોલા એટલે હું એક એવો યુવાન જે પોતે નિયતિ દ્વારા મળેલી ઘટનાઓને અને ક્ષણો ને મન મુકીને જીવે છે અને એક ભૂલ કરું છું ," સવાલો કરવાની આ નિયતિને "પણ જવાબોમાં પામું છું મારા જ ભાવનાઓને વર્તુળમાં રચાતા શબ્દો અને વાક્યો...બસ, આ વેબસાઈટ માં આ શબ્દોને નિખાલસતાથી અભિવ્યક્ત કરવા માગું છું .. મારી ઓળખાણ મારા શબ્દો કે મારું અસ્તિત્વ મને જે રીતે આપે છે એને શબ્દોથી વાચા આપવાનો નિર્દોષ ઉદેશ્ય છે એટલે એક વાચક તરીકે મારી આટલી ઓળખાણ તમને પૂરતી છે મારા મતે.

1 Response

  1. Rishit Sheth says:

    Very interesting story..!! #inspiring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *