તરંગનો સ્પર્શ : 8

નથી કોઈ નફો કે નુકશાન જ્યાં,
નથી ગણિતના સરવાળા કે બાદબાકી,
નથી કોઈ દોડ દુનિયાદારીની જ્યાં,
શોધું છું એવો રસ્તો દુનિયામાં
પણ ભટક્યો ત્યારે મળ્યો ખજાનો માઁ ના ખોળામાં!
-“તરંગી”

Dhola Jaykumar
જયકુમાર ઢોલા એટલે હું એક એવો યુવાન જે પોતે નિયતિ દ્વારા મળેલી ઘટનાઓને અને ક્ષણો ને મન મુકીને જીવે છે અને એક ભૂલ કરું છું ," સવાલો કરવાની આ નિયતિને "પણ જવાબોમાં પામું છું મારા જ ભાવનાઓને વર્તુળમાં રચાતા શબ્દો અને વાક્યો...બસ, આ વેબસાઈટ માં આ શબ્દોને નિખાલસતાથી અભિવ્યક્ત કરવા માગું છું .. મારી ઓળખાણ મારા શબ્દો કે મારું અસ્તિત્વ મને જે રીતે આપે છે એને શબ્દોથી વાચા આપવાનો નિર્દોષ ઉદેશ્ય છે એટલે એક વાચક તરીકે મારી આટલી ઓળખાણ તમને પૂરતી છે મારા મતે.

1 Response

  1. Rishit Sheth says:

    ભાઈ ભાઈ, ભાઈ ભાઈ..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *