તરંગનો સ્પર્શ : 11

कहाँ ? , तुम कहाँ खोज रहे हो जिंदगीको?

इस पलमें खुदको डुबाकर देख ले एकबार,
दिल की धड़कनके इशारो से चलकर देख ले एकबार,
मनके अंधेरेमे खुदको खो कर देखले एकबार,

सुरजके उजालोमे चलकर देख ले एकबार,
पुनमके चाँदको देख ले एकबार,
किताबोके पन्नोमे उलजकर देख ले एकबार

कहाँ ? , तुम कहाँ खोज रहे हो जिंदगीको?

दोस्तोक़ी मेहफ़िलमें चलकर देखले एकबार,
हारजीत के संघर्षमे उतरकर देखले एकबार,
बापके सीने से लगकर देखले एकबार,
माँ की गोदमें सर रखकर सो कर देखले एकबार,

कहाँ ? , तुम कहाँ खोज रहे हो जिंदगीको?
~’तरंगी’

Dhola Jaykumar
જયકુમાર ઢોલા એટલે હું એક એવો યુવાન જે પોતે નિયતિ દ્વારા મળેલી ઘટનાઓને અને ક્ષણો ને મન મુકીને જીવે છે અને એક ભૂલ કરું છું ," સવાલો કરવાની આ નિયતિને "પણ જવાબોમાં પામું છું મારા જ ભાવનાઓને વર્તુળમાં રચાતા શબ્દો અને વાક્યો...બસ, આ વેબસાઈટ માં આ શબ્દોને નિખાલસતાથી અભિવ્યક્ત કરવા માગું છું .. મારી ઓળખાણ મારા શબ્દો કે મારું અસ્તિત્વ મને જે રીતે આપે છે એને શબ્દોથી વાચા આપવાનો નિર્દોષ ઉદેશ્ય છે એટલે એક વાચક તરીકે મારી આટલી ઓળખાણ તમને પૂરતી છે મારા મતે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *