કેમ હતાશ તું?

પથવીર તું, પથકર્મી તું,
તો કેમ હતાશ તું?
તપતા સૂરજને હંફાવે એ માનવ તું,

વાદળ ચીરીને આભને બનાવ લક્ષ્ય તું,
ખાઈ ઠોકરો પથ્થરથી બનાવ કેડી તું,
કેમ હતાશ તું?

સ્વપ્નની આગને લહુમાં સમાવ તું,
લાલ કરી આંખ વિપદાને હંફાવ તું,
મનની તલવારથી કર ઘા હવે તું,
કેમ હતાશ તું?

વાળ મુઠ્ઠી ને આ વેળાને હંફાવ તું,
દર્દના ચિત્કારને હવે ભગાવ તું,
રક્ત રક્તમાં જ્યોતિ ને જગાડ તું,
દ્રઢ સંકલ્પમાં ડુબાડ ખુદ ને તું,
કઠોર દુનિયાને હવે ડગાવ તું,

‘સરદાર’નો ભડવીર ‘સાવજ’ તું,
પથવીર તું, પથ કર્મી તું,

આજે કેમ હતાશ તું?

Dhola Jaykumar
જયકુમાર ઢોલા એટલે હું એક એવો યુવાન જે પોતે નિયતિ દ્વારા મળેલી ઘટનાઓને અને ક્ષણો ને મન મુકીને જીવે છે અને એક ભૂલ કરું છું ," સવાલો કરવાની આ નિયતિને "પણ જવાબોમાં પામું છું મારા જ ભાવનાઓને વર્તુળમાં રચાતા શબ્દો અને વાક્યો...બસ, આ વેબસાઈટ માં આ શબ્દોને નિખાલસતાથી અભિવ્યક્ત કરવા માગું છું .. મારી ઓળખાણ મારા શબ્દો કે મારું અસ્તિત્વ મને જે રીતે આપે છે એને શબ્દોથી વાચા આપવાનો નિર્દોષ ઉદેશ્ય છે એટલે એક વાચક તરીકે મારી આટલી ઓળખાણ તમને પૂરતી છે મારા મતે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *